logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie

De Rooms-KatholiekenDe Heilig Hartkerk
foto: HVS, 1996

In deze gewesten gold, zoals overal in het toenmalige Nederland, tot het begin van de zeventiende eeuw het Rooms-Katholieke geloof als het enig toegestane. De paus en de bisschoppen waren machtige heren die vrijwel alle aspecten van het leven beheersten en zorgden dat dat zo bleef. Dat gold ook in Schiedam. Tot Maarten Luther zijn voor de kerk opstandige acties begon, volgelingen kreeg en zijn leer met de Reformatie vaste grond in deze stad begon te krijgen. In 1557 (wellicht eerder) waren er ook hier ter stede geestelijken die de Nije Leer (de hervorming) gingen aanhangen en de gevestigde Rooms-Katholieke kerk moest een stap achteruit doen. Schiedam heeft net als in vele andere steden, een beeldenstorm gekend waarbij vele kerkschatten het moesten het ontgelden en veel verwoest werd. Tenslotte ging de St. Janskerk over in de handen van de Reformatie en werd de Grote Kerk.

De Katholieken hebben daarna in een schuilkerk, gelegen tussen de Dam en de Korte Haven godsdienstoefeningen kunnen houden totdat het hen weer mogelijk gemaakt was in het openbaar en actief aan het geestelijk leven deel te nemen. Vanaf het begin van de 19e eeuw hebben de Katholieken Schiedam een grote bloeitijd gekend (veel rijke branders waren katholiek). Zo verrezen er diverse kerkgebouwen. We noemen de Havenkerk (1824), de Frankelandsekerk (1859) en de Singelkerk (1881).

Later kwamen daar nog bij de Heilig Hartkerk (1927), de O.L.V. Visitatiekerk (dr. Schaepmansingel, 1962-1997), de Sint-Jan de Doperkerk (1965) en de St. Martinuskerk (1967-2006).

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie