logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie

Oud-Katholieke Kerk


De Oud-Katholieke parochie in Schiedam

De geschiedenis van de Oud-katholieke parochie in Schiedam gaat vrij ver terug, namelijk op een klein groepje van verstrooide gelovigen van de eens alle inwoners van Schiedam omvattende katholieke gemeente van de heilige Johannes de Doper. Nadat Schiedam in het laatste kwart van de zestiende eeuw in handen van de Reformatie was gevallen, konden namelijk degenen die het katholieke geloof trouw bleven slecht 'ondergronds' voortbestaan. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw kreeg deze groep een schuilkertk op de Dam. De Leidse brouwer J.B. van Leeuwen kocht daar in 1681 een terrein met gebouwen en boomgaard, die hij al spoedig aan deze groep schonk. Ze gaf de nieuwe parochiekerk de naam van 't Huis te Poort. Later zijn de kerk en de pastorie afgebroken en vervangen door nieuwe gebouwen, die in 1862 in gebruik werden genomen.

Inmiddels, aan het begin van de achttiende eeuw, was de paus opgetreden tegen het Nederlandse aartsbisdom wegens het verschil in opvattingen over het leergezag. De pastoor van 't Huis te Poort en zijn gelovigen kozen de zijde van de afgezette aartsbisschop Petrus Codde. Uit dit konflikt is de Oud-katholieke kerk in Nederland voorgekomen, waartoe dus ook de gemeente van 'tHuis te Poort ging behoren.

bron: Scyedam aug.1991 (ged.), auteur Herman Noordegraaf


Kerkgebouw: Huis te Poort (Dam)

Orgel Op 5 mei is het geheel gerestaureerde orgel van de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam in gebruik genomen. Het werd in 1866 door de heer C.G.F. Witte van de firma J. Bitz & Co te Utrecht gebouwd. In 1983/84 werd het, onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geheel gerestaureerd door orgelbouwer Verschueren bv. te Heythuysen (L). De restauratie werd mogelijk gemaakt door het De Grootfonds.

Trefwoorden

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie