logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie > Cultuur

Dichtgenootschappen in Schiedam


Tegen het eind van de achttiende eeuw onstonden er in diverse steden in Nederland dichtgenootschappen. In Schiedam werd omstreeks 1775 opgericht het genootschap "Vlijt Volmaakt". Het genootschap heeft de negentiende eeuw niet gehaald en dus niet lang bestaan. Het aantal leden was gering. De leden maakten gedichten en, zo meldden zij, "beschaefden dezelven, naer onze kundigheid in Tael en Poëzije, gedurende de snipperuren onzer gewoone bezigheden". In 1781 geven zij hun eerste en enige dichtbundel uit waarvan een niet bij name bekend recencent schreef: " Naar uitwyzen deezer verzamelinge bestaat het Genootschap uit Leden, die, zonder hen juist tot Dichters van de eersten rang te verheffen, wel gezegd mogen worden, den Leden van andere Dichterlyke Genootschappen in ons Vaderland, over het algemeen, te evenaaren".


Bronnen

  • J. Noordegraaf, Het Schiedamse genootschap Vlijt volmaakt, Scyedam, mrt 1984

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Cultuur, Onderwijs, Sport en Recreatie > Cultuur