scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina

ANBI


De Historische Vereniging Schiedam is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft de status van culturele ANBI.

Giften aan een ANBI mag u - als u boven een drempelbedrag uitkomt - van de belasting aftrekken. Bij een 'periodieke gift' geldt het drempelbedrag niet.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen; o.a. betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Verdere en uitgebreide informatie treft u aan op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi

Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.
Naam Historische Vereniging Schiedam
RSIN 805873211
Contactgegevens Contactgegevens
Bestuurssamenstelling Bestuur

Doelstelling

artikel 2a van de statuten luidt als volgt: De vereniging heeft ten doel:
 • het bevorderen van het inzicht in en de kennis van de geschiedenis van de stad Schiedam;
 • het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en voor de resterende tastbare herinneringen uit het verleden;
 • het samenbrengen van ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad;
 • het waken over de in de stad Schiedam aanwezige historische monumenten;
 • de zorg voor het behoud van voorwerpen en verzamelingen van geschiedkundige betekenis.

Beleidsplan

De vereniging tracht het doel te bereiken door o.a. :
 • het houden cursussen (zoals Ken Uw Stad), lezingen, bijeenkomsten,
 • het uitgeven van het tijdschrift Scyedam,
 • het enkele malen per week openstellen van ons Bezoekerscentrum,
 • het samenwerken met andere organisaties en instellingen op gebied van cultuur en historie (bijv Stedelijk museum en Gemeente-archief),
 • het organiseren van tentoonstellingen in onze bezoekersruimte,
 • zich in te zetten voor het behoud van het Schiedams cultureel erfgoed.
En voorts door alle rechtmatige handelingen en alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Verslag van activiteiten / Financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen we naar onze jaarverslagen.

> Startpagina