logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Handel en Nijverheid

Haringvisserij


De ontwikkeling van de haringvisserij vanuit Schiedam

Van 1598 tot 1788 zijn de haringvangsten die in Schiedam aan wal gebracht zijn, geregistreerd. De vangsten zijn in de bovenstaande grafiek afgebeeld. Dit geeft een goed beeld van de opkomst en neergang van een bedrijfstak in Schiedam. De vangsten zijn uitgedrukt in 'lasten'. Een last bedraagt 14 tonnen en een ton bevat ongeveer 1000 vissen.

Opvallende perioden

De eerste opvallende teruggang (naast de natuurlijke variatie in de vangsten) is in de jaren 1652-1654 waarin de vangsten terugvallen tot een kwart van de jaren ervoor en erna, door het uitbreken van de de eerste Engelse oorlog.

In 1665 daalt de aanvoer plotseling naar nul. Deze dramatische val is een gevolg van het uitbreken van de tweede Engelse oorlog (1665-1667). Direct daarna in 1668 stijgt de aanvoer weer tot de oude hoogte.

De derde Engelse oorlog van 1672-1674 veroorzaakt zeer lage visvangsten (ong. 30 last per jaar)

Nederland neemt deel aan de Spaanse Successie Oorlog (1701-1713). Dit is mogelijk een verklaring voor de lage vangsten in deze jaren.

Na 1720 herstelt de haringvangst zich niet meer van de inzinking.

In 1781 bereikt de vangst zelfs weer het nulniveau door de vierde engelse oorlog (1780-1784)

Na 1788 worden in de archieven geen aanvoeroverzichten meer gegeven. Kennelijk vanwege de voortdurend lage vangst-hoeveelheden.


De gegevens zijn ontleend aan de 'Geschiedenis van Schiedam', van der Feijst, 1975

De gegevens van de grafiek in tabelvorm.

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Handel en Nijverheid