De Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Bezoekerscentrum is weer open

Vanaf zaterdag 5 juni zijn wij weer geopend op vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

tentoonstelling 'Begraven Branders, vergeten begraafplaats .... '

Deze bijzondere expositie is te zien van 8 augustus tot en met 7 november 2021 in de Melcherszaal van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, Lange Haven 74.

De tentoonstelling is een initiatief van de Historische Vereniging Schiedam en uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Een werkgroep binnen de Historische Vereniging Schiedam is enkele jaren geleden gestart met het inventariseren van alle graven aan de Vlaardingerdijk. Aanleiding hiertoe was de verwaarloosde indruk, die de begraafplaats maakte. Het project resulteerde in een aantal aanbevelingen aan de gemeente Schiedam, die formeel eigenares is van het complex. Alle lof voor het monnikenwerk van de leden van de werkgroep!

De werkgroep heeft in de afgelopen jaren zoveel materiaal en kennis verzameld dat de Historische Vereniging Schiedam heeft besloten een expositie te organiseren. In het kader van het project ‘De Stad te Gast’ van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is een samenwerking van start gegaan. Deze HVS-expositie is daarom te zien in de Melcherszaal van het museum. Dankzij de professionele aanpak van het museum en een subsidie van de Gemeente Schiedam kon de vereniging de expositie realiseren.

Tentoonstelling 85 jaar Scouting BvH (Burgemeester van Haaren)

De tentoonstelling laat het verschil maar ook de overeenkomsten zien tussen Toen en Nu en een stukje toekomst. Hoe kinderen en jongeren al 85 jaar spelend leren en een plezierige vrijetijd beleven bij de padvinderij dat tegenwoordig scouting heet. De kinderen spelen in verschillende leeftijdsgroepen (speltakken).
Scouting Burgemeester van Haaren is voortgekomen uit een fusie tussen een aantal padvindersgroepen in Schiedam waarvan de oudste groep in 1935 is opgericht. De naam Burgemeester van Haaren is gekozen in 1946. Veel later is daar de Schiedamse Waterscouts bijgekomen, opgericht in 1929. Maar de oprichtingsdatum 1935 is aangehouden.
Er zijn 4 scoutinggroep in Schiedam. Naast Scouting Burgemeester van Haaren zijn dit Taizé-groep, Tono-groep en Franciscus Lodewijkgroep.

OM NIET TE VERGETEN

De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Schiedam stond dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid. De Historische Vereniging Schiedam gaf bij die gelegenheid acte de présence met een kleine fotoexpositie en diapresentatie met beelden van Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Opmaat naar de vieringen in mei 2020. Veel plannen zijn en worden in de stad gemaakt. Maar het coronavirus stuurt de boel in de war. Veel zaken moeten worden uitgesteld. Maar toch is er nog wel wat mogelijk.

In de voorbije jaren is in het verenigingstijdschrift Scyedam een groot aantal artikelen gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Enkele leden van onze vereniging hebben deze artikelen verzameld en samengebracht in een e-book met als titel ‘OM NIET TE VERGETEN’.
De Historische Vereniging Schiedam stelt deze digitale uitgave niet alleen gratis ter beschikking aan haar leden, maar ook aan alle (oud-)Schiedammers en verdere belangstellenden.

Met de link e-boek: is het e-book te lezen en na het openen van document is het te downloaden (rechts bovenin het scherm).
Het e-book OM NIET TE VERGETEN is uitgebracht in PDF-formaat. Het bestand is het beste te lezen op de PC of laptop met een PDF-reader zoals Foxit PDF-reader of Adobe Acrobat Reader. Het is ook mogelijk om het e-book te lezen met een e-reader

Herinneringen aan Kethel - toen en nu

Een fotoboek met oude foto's en daarbij - vooral om te zien hoezeer het dorpsbeeld en het landschap is veranderd- een foto van de huidige situatie. Twintig foto's waarbij de fotografen probeerden zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. Iets wat hun perfect gelukt is. Fraaie, vaak de wat onbekendere, foto's van weleer die uitnodigen alle in beeld gebrachte plekjes te bewandelen. Het boek kost slechts € 12,50.

Herinneringen aan Schiedam - toen en nu

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft de Historische Vereniging Schiedam een mooi boekje uitgegeven
Het bevat van een 20-tal locaties in Schiedam een foto uit circa 1900 en een foto uit 2015 (genomen vanaf - nagenoeg - dezelfde positie als in circa 1900)
Dit boekje is voor niet-leden te koop voor slechts € 10.00 in ons bezoekerscentrum

Twitter van toen:

De vereniging op Twitter en Facebook

Ons Facebook-adres is: https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingSchiedam en het Twitter-adres is: https://www.twitter.com/histverschiedam.
facebook
twitter

Bezoekerscentrum Hoogstraat 74a


U bent welkom in ons bezoekerscentrum:
 • woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, (even aanbellen)
 • vrijdag van 13 tot 15 uur en
 • zaterdag van 12 uur tot 16 uur.
(tel. 010 - 426 81 28)

Puzzel stadsplattegrond van De Gheyn

In ons bezoekerscentrum is een puzzel te koop van de bekende stadsplattegrond van De Gheyn (1598) - 1000 stukjes en 68 x 47. Leden van de vereniging betalen tot en met 31 december van dit jaar een actieprijs van 12,50 euro. Alle anderen betalen 14,95 en vanaf 1 januari 2019 geldt die prijs voor iedereen.

Aanbieding DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP

Van het tijdschrift DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP hebben wij een groot aantal nummers uit de periode 1949/50 tot en met 1969/70; niet alle nummers zijn voorradig.
Per aflevering € 1,00; bij afname van 10 afleveringen of meer € 0,75 per stuk.

Alleen verkrijgbaar in ons bezoekcentrum Hoogstraat 74a (openingstijden zie elders op deze pagina). Helaas kunnen wij geen bestellingen verzorgen.

Aanbieding gevouwen wenskaarten

In 1977 en in 1985 gaf de Historische Vereniging series gevouwen wenskaarten uit. Thans biedt de vereniging deze kaarten met korting aan.

Drie kaarten met fragmenten uit Schiedamse plattegronden.

Per stuk € 0,40; 10 stuks € 3,00. Bij afname van 50 kaarten of meer (elke combinatie mogelijk)€ 0,20 per stuk. Inclusief verzendenveloppen.

Set van 4 kaarten met 18e-eeuwse prenten.

Per set € 1,20. Per 10 sets (dus totaal 40 kaarten) € 9,00. Bij afname van 50 losse kaarten of meer (elke combinatie mogelijk) € 0,20
per stuk. Inclusief verzendenveloppen.


Alleen verkrijgbaar in ons bezoekcentrum Hoogstraat 74a (openingstijden zie elders op deze pagina). Helaas kunnen wij geen bestellingen verzorgen.

Wat kunt u voor de Historische Vereniging Schiedam doen?

Bij de vereniging is er altijd een gebrek aan vrijwilligers/vrijwilligsters. Enerzijds zijn er erg veel taken te vervullen, anderzijds moeten zeer actieve leden een stapje terug doen omdat hun ouderdom hen parten begint te spelen.
Een greep uit de uiteenlopende taken:
Stand bemannen, gidsen, archivering, digitalisering, beheer computerapparatuur, archiefonderzoek, presentaties voorbereiden, tentoonstellingen voorbereiden, artikelen schrijven, bestuursfuncties, notulist, publiciteit, redactie Scyedam, beheerder bezoekerscentrum, schoonmaken bezoekerscentrum, gastvrouwen/gastheren in het bezoekerscentrum, deelname in de werkgroepen Kroniek / Historische Bebouwing / Bouwkundig Bezit.
U kunt u contact opnemen met de secretaris, J. de Waardt e-mail: secretaris@HistorischeVerenigingSchiedam.nl.

HVS op YouTube

Van een aantal Verhalen van Schiedam is een video gemaakt. Klik op de link:

Van enkele andere gebeurtenissen is ook een video gemaakt

 • 8 sept 2018: Lezing burgemeester Lamers - open monumentendag.
 • 6 okt 2018: Nacht van de Geschiedenis 2018: lezing Kuzu
 • mei 2020: Digitale stadswandeling langs de vesten.

Open Monumentendagen september 2020

 • Opening: Openingslezing Open Monumentendagen 2020.
 • Jacobuskerk: SCHIE TV: Monumentaal Schiedam: de Jacobuskerk
 • Havenkerk: SCHIE TV: Monumentaal Schiedam: de Havenkerk
 • Molen: SCHIE TV: Monumentaal Schiedam: Molen De Drie Korenbloemen
 • Dirkzwager: SCHIE TV: Monumentaal Schiedam: De oude branderij van Dirkzwager