De Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Openingslezing Open Monumentendagen 2020

zie september 2020: Openingslezing Open Monumentendagen 2020.

Ken Uw Stad 2020-2021

Helaas komt de cursus 2020-2021 te vervallen. Corona gooit roet in het eten en veiligheid voor cursisten en inleiders staat voorop.

Tentoonstelling 85 jaar Scouting BvH (Burgemeester van Haaren)

De tentoonstelling laat het verschil maar ook de overeenkomsten zien tussen Toen en Nu en een stukje toekomst. Hoe kinderen en jongeren al 85 jaar spelend leren en een plezierige vrijetijd beleven bij de padvinderij dat tegenwoordig scouting heet. De kinderen spelen in verschillende leeftijdsgroepen (speltakken).
Scouting Burgemeester van Haaren is voortgekomen uit een fusie tussen een aantal padvindersgroepen in Schiedam waarvan de oudste groep in 1935 is opgericht. De naam Burgemeester van Haaren is gekozen in 1946. Veel later is daar de Schiedamse Waterscouts bijgekomen, opgericht in 1929. Maar de oprichtingsdatum 1935 is aangehouden.
Er zijn 4 scoutinggroep in Schiedam. Naast Scouting Burgemeester van Haaren zijn dit Taizé-groep, Tono-groep en Franciscus Lodewijkgroep.

Historische wandelingen Kethel en Schiedam van start op zondag 19 juli

Elke eerste zondag van de maand is er een wandeling in Schiedam en elke derde zondag van de maand is er een wandeling in Kethel. In Schiedam is er de Zwart Nazareth wandeling en de Langs de Vesten wandeling. Kethel heeft maar liefts drie wandelingen: de Dorpswandeling Kethel, de Polderwandeling met St. Jacobuskerk en de Bijdorp- en molenwandeling. Elke wandeling start om 14.00 uur en duurt, afhankelijk van aantal deelnemers en het gesprek onderweg, ca. 1,5 uur.
Aanstaande zondag 19 juli starten we met de Dorpwandeling Kethel. Hierbij wordt verteld over de dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de zelfstandige gemeente Kethel rond 1900. Vertrek is om 14.00 uur bij ’t Oude Raedthuys aan de Schiedamsweg 26. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen 2 euro voor deelname; voor niet-leden is dat 5 euro. Aaanmelding vooraf wordt op prijsgesteld, maar is niet verplicht. Graag per mail bij Nico de Vries: vrie2023@planet.nl
De data van de overige wandelingen zijn:
2 augustus Langs De Vesten van Schiedam
16 augustus Polderwandeling met St. Jacobuskerk
6 september Hoogstraat wandeling
20 september Bijdorp en molenwandeling
4 oktober Zwart Nazareth wandeling
18 oktober Dorpswandeling Kethel
.
De wandelwerkgroep vindt het ook een feest om op verzoek een groep rond te leiden. Er wordt een bescheiden vergoeding gevraagd. Route, duur en thema in overleg. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met onze Chef Historisch Wandelen Nico de Vries via vrie2023@planet.nl. Kan ook in de winterperiode.
.
Door de werkgroep is een digitale stadswandeling Langs de vesten gemaakt. De video geeft een indruk van de echte wandeling en is hopelijk een stimulans om "echt" de wandeling mee te gaan maken. wandelen

OM NIET TE VERGETEN

De nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Schiedam stond dit jaar in het teken van 75 jaar vrijheid. De Historische Vereniging Schiedam gaf bij die gelegenheid acte de présence met een kleine fotoexpositie en diapresentatie met beelden van Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Opmaat naar de vieringen in mei 2020. Veel plannen zijn en worden in de stad gemaakt. Maar het coronavirus stuurt de boel in de war. Veel zaken moeten worden uitgesteld. Maar toch is er nog wel wat mogelijk.

In de voorbije jaren is in het verenigingstijdschrift Scyedam een groot aantal artikelen gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Enkele leden van onze vereniging hebben deze artikelen verzameld en samengebracht in een e-book met als titel ‘OM NIET TE VERGETEN’.
De Historische Vereniging Schiedam stelt deze digitale uitgave niet alleen gratis ter beschikking aan haar leden, maar ook aan alle (oud-)Schiedammers en verdere belangstellenden.

Met de link e-boek: is het e-book te lezen en na het openen van document is het te downloaden (rechts bovenin het scherm).
Het e-book OM NIET TE VERGETEN is uitgebracht in PDF-formaat. Het bestand is het beste te lezen op de PC of laptop met een PDF-reader zoals Foxit PDF-reader of Adobe Acrobat Reader. Het is ook mogelijk om het e-book te lezen met een e-reader

Herinneringen aan Kethel - toen en nu

Een fotoboek met oude foto's en daarbij - vooral om te zien hoezeer het dorpsbeeld en het landschap is veranderd- een foto van de huidige situatie. Twintig foto's waarbij de fotografen probeerden zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. Iets wat hun perfect gelukt is. Fraaie, vaak de wat onbekendere, foto's van weleer die uitnodigen alle in beeld gebrachte plekjes te bewandelen. Het boek kost slechts € 12,50.

Herinneringen aan Schiedam - toen en nu

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft de Historische Vereniging Schiedam een mooi boekje uitgegeven
Het bevat van een 20-tal locaties in Schiedam een foto uit circa 1900 en een foto uit 2015 (genomen vanaf - nagenoeg - dezelfde positie als in circa 1900)
Dit boekje is voor niet-leden te koop voor slechts € 10.00 in ons bezoekerscentrum

Twitter van toen:

Bezoekerscentrum open vanaf zaterdag 18 juli 2020

Het bezoekerscentrum van de Historische Vereniging Schiedam aan de Hoogstraat 74A is met ingang van zaterdag 18 juli weer geopend. Loop binnen om een blik te werpen op bijvoorbeeld: boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Schiedam (voor de verkoop of ter inzage), een fototentoonstelling over Schiedamse scheepswerven, ansichtkaarten en geografische kaarten en de De Gheyn-puzzel (gebaseerd op de stadsplattegrond van 1598).

Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten het centrum. Er mogen maar 2 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. Kom niet als je verkouden of grieperig bent. Volg aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren op

De vereniging op Twitter en Facebook

Het Facebook-adres is: https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingSchiedam en het Twitter-adres is: htps://twitter.com/histverschiedam.
Ook Scyedam heeft een eigen Facebook- en Twitter-adres. Kijk op https://www.facebook.com/Redactie.Scyedam en op hts://twitter.com/Scyedam
Kijk ook eens op geschiedenisvanschiedam.nl

Bezoekerscentrum Hoogstraat 74a


U bent welkom in ons bezoekerscentrum:
  • woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, (even aanbellen)
  • vrijdag van 13 tot 15 uur en
  • zaterdag van 12 uur tot 16 uur.
(tel. 010 - 426 81 28)

Puzzel stadsplattegrond van De Gheyn

In ons bezoekerscentrum is een puzzel te koop van de bekende stadsplattegrond van De Gheyn (1598) - 1000 stukjes en 68 x 47. Leden van de vereniging betalen tot en met 31 december van dit jaar een actieprijs van 12,50 euro. Alle anderen betalen 14,95 en vanaf 1 januari 2019 geldt die prijs voor iedereen.

Aanbieding DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP

Van het tijdschrift DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP hebben wij een groot aantal nummers uit de periode 1949/50 tot en met 1969/70; niet alle nummers zijn voorradig.
Per aflevering € 1,00; bij afname van 10 afleveringen of meer € 0,75 per stuk.

Alleen verkrijgbaar in ons bezoekcentrum Hoogstraat 74a (openingstijden zie elders op deze pagina). Helaas kunnen wij geen bestellingen verzorgen.

Aanbieding gevouwen wenskaarten

In 1977 en in 1985 gaf de Historische Vereniging series gevouwen wenskaarten uit. Thans biedt de vereniging deze kaarten met korting aan.

Drie kaarten met fragmenten uit Schiedamse plattegronden.

Per stuk € 0,40; 10 stuks € 3,00. Bij afname van 50 kaarten of meer (elke combinatie mogelijk)€ 0,20 per stuk. Inclusief verzendenveloppen.

Set van 4 kaarten met 18e-eeuwse prenten.

Per set € 1,20. Per 10 sets (dus totaal 40 kaarten) € 9,00. Bij afname van 50 losse kaarten of meer (elke combinatie mogelijk) € 0,20
per stuk. Inclusief verzendenveloppen.


Alleen verkrijgbaar in ons bezoekcentrum Hoogstraat 74a (openingstijden zie elders op deze pagina). Helaas kunnen wij geen bestellingen verzorgen.

Wat kunt u voor de Historische Vereniging Schiedam doen?

Bij de vereniging is er altijd een gebrek aan vrijwilligers/vrijwilligsters. Enerzijds zijn er erg veel taken te vervullen, anderzijds moeten zeer actieve leden een stapje terug doen omdat hun ouderdom hen parten begint te spelen.
Een greep uit de uiteenlopende taken:
Stand bemannen, gidsen, archivering, digitalisering, beheer computerapparatuur, archiefonderzoek, presentaties voorbereiden, tentoonstellingen voorbereiden, artikelen schrijven, bestuursfuncties, notulist, publiciteit, redactie Scyedam, beheerder bezoekerscentrum, schoonmaken bezoekerscentrum, gastvrouwen/gastheren in het bezoekerscentrum, deelname in de werkgroepen Kroniek / Historische Bebouwing / Bouwkundig Bezit.
U kunt u contact opnemen met de secretaris, J. de Waardt e-mail: secretaris@HistorischeVerenigingSchiedam.nl.

HVS op YouTube

Van een aantal Verhalen van Schiedam is een video gemaakt. Klik op de link:

Van enkele andere gebeurtenissen is ook een video gemaakt

  • 8 sept 2018: Lezing burgemeester Lamers - open monumentendag.
  • 6 okt 2018: Nacht van de Geschiedenis 2018: lezing Kuzu
  • 2 febr 2020: Er kwam eens een Gordon naar Schiedam.
  • mei 2020: Digitale stadswandeling langs de vesten.
  • september 2020: Openingslezing Open Monumentendagen 2020.